Home

Utbildningar Teknikföretagen

Teknikföretagen arbetar för att: Alla gymnasieprogram ska ge grundläggande högskolebehörighet utan att detta måste väljas till. Staten med ekonomiska incitament stimulerar högskolor och universitet att i samverkan med arbetsmarknaden utveckla och genomföra utbildningar Det rör sig i första hand om yrkeshögskoleutbildningar och utbildningar inom yrkesvux. Följande utbildningar kan komma ifråga: Teknikprogrammets fjärde år/Gymnasieingenjör/TE4-Design och produktutveckling-Informationsteknik-Produktionsteknik-Samhällsbyggande. Yrkesvuxutbildningar-Samtliga yrkesprogram som omfattas av Industrirådets bransche För teknikföretagens överlevnad är det nödvändigt att fler unga söker en teknisk utbildning, säger Maria Rosendahl. Vilka är de viktigaste jobben inom teknikindustrin? - Digitaliseringen är det teknikskifte som påverkar kompetensbehoven mest just nu men även klimatfrågan är viktigare än någonsin och teknik är nyckeln till att lösa många av våra samhällsutmaningar Det går att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar, allt efter tid och behov. Utbildningarna, som finns på både svenska och engelska, uppdateras löpande. Bakom satsningen står Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Vinnova, Tillväxtverket, Myndigheten för yrkeshögskolan samt Combient Group, vars bolag Collegial utvecklat plattformen Ny i industrin är framtagen av Prevent i samverkan med fackförbundet IF Metall och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Utbildningen handlar om: vikten av att vara säker på jobbet; vanliga arbetsmiljörisker inom industrin - både på kort och lång sikt; sådant som är viktigt att tänka på som ny på jobbet för att undvika skado

Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning & utbildning - Teknikföretage

Industridag Östergötland

Efter millennieskiftet tog arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans ett samlat grepp och bildade Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Hur har det gått Företagen måste kompetensutveckla medarbetare för att behålla sin konkurrenskraft. På lärportalen finns utbildningar från olika leverantörer samlade. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Allt efter tid och behov

UTBILDNINGAR SOM KAN CERTIFIERAS - Teknikcolleg

Utbilda dig till elektriker Vi har Sveriges största elektrikerskola; Utbildningspartner Läs mer om Teknikutbildarna och våra portallösningar; SAM + BAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete och Bättre Arbetsmiljö) Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1 Teknikcollege är ett sätt att bedriva teknisk utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. En Teknikcollegecertifierad utbildning betyder att företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehåll och upplägg så att de matchar deras behov av kompetens för framtiden

Teknikföretagen behöver unga som söker en teknisk utbildnin

 1. Lärportalen lanserades förra året och först ut var utbildningar riktade till anställda inom industrin. Nu kompletteras portalen med utbildningar för anställda inom besöksnäringen. kompetens.nu är ett initiativ från Tillväxtverket, Vinnova, Myndigheten för yrkeshögskolan, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen, IF Metall, Sveriges ingenjörer, Unionen, Visita, Hotell- och restaurangfacket och Combient
 2. Lär dig mer om det japanska förbättringssystemet 5S, en viktig beståndsdel i Lean-metodiken. Under en 5S-utbildning lär du dig organisera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt
 3. En utbildning i arbetsrätt passar för den som på något sätt berörs av arbetsrättsliga frågor, exempelvis den med personal- eller rekryteringsansvar. Utbildningen kan handla om allt från provanställning till yttrandefrihet i sociala medier
 4. Industrirådet består av följande medlemmar: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Industri- och kemigruppen, Skogsindustrierna, GS Facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen. 5 skäl att välja en utbildning inom Teknikcollege
 5. Man försöker därför inspirera ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet att välja tekniska utbildningar och yrken. - Dessutom har vi ökat vårt fokus på industrins digitalisering den senaste tiden och då ska såklart vårt arbete med ungdomskommunikation gå i samma anda, säger Emma Sabel på Teknikföretagen
 6. Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas
 7. Svensk industri skriker efter kvalificerad arbetskraft samtidigt som många står utan jobb. Nu startar utbildningsföretaget Lernia industritekniska utbildningar i 13 städer, bland annat i Värnamo. Utbildningen kommer bland annat resultera i fler CNC-operatörer, svetsare, gasskärare, maskinoperatör, produktionstekniker, servicemekaniker och industriplåtslagare

För tredje året i rad använder sig Teknikföretagen av influencern Therese Lindgren för att locka fler tjejer till tekniska utbildningar. Under hösten kommer satsningen fortsätta med andra influencers Teknikföretagen vill dock i sammanhanget påpeka att anslagsfördelningen har stor betydelse för en utvecklad samverkan vid lärosätena som är avgörande för nyttiggörandet av genererad kunskap. Vi vill också tillägga att en stor del av det nyttiggörande som sker vid lärosätena handlar om att utbilda individer för arbetsmarknaden Yrkesintroduktion. Avtalen om yrkesintroduktion är en möjlighet för företag att skräddarsy sin kompetensförsörjning. Som arbetsgivare kan du med yrkesintroduktion anställa unga personer och förse dem med precis de kunskaper och erfarenheter som ditt företag behöver

Magasin t: - Tips: 5 gratis plattformar för lärand

 1. Externa utbildningar Teknikföretagen anordnar kurser som är öppna för alla:. Läs mer om kurserna på Teknikföretagens hemsida.. Sveriges Byggindustrier anordnar kurser i avtalen AB, ABT, ABTU. Läs mer på hemsidan.. Novo Utbildning anordar kurser i avtalen AB, ABT, ABTU. Läs mer på hemsidan.. Utbildningsgruppen Ledarskap & Kommunikation A
 2. Intresseanmälan Kompetens.nu. Kostnadsfria digitala utbildningar för att kompetensutveckla anställda inom industri och teknikföretag, besöks -och transportnäringen samt Svensk handel
 3. Alla företag, oavsett storlek och bransch, ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i AFS 2001:1. Kursen ger er kunskaper, stöd och verktyg för att ni ska kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del av det dagliga arbete

Ny i industrin - Preven

Teknikföretagen - Teknikarbetsgivarna (TAG), Teknikavtalet, tjänstemannaavtal . Eftersom det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalet hittar du det på deras webbsida: Teknikarbetsgivarna, TAG Teknikföretagen (sverigesingenjorer.se Utbildningar Kompetensutveckling för certifierade skolor. Introduktionsutbildning på distans Lärarmöte - Teknikföretagen 150 år. Anmäl. onsdag, 15 september, 2021. Lärarmöte: Matematik - Hur arbetar vi med Excel? jmf. med Google kalkylark mfl. Anmäl. tisdag, 12 oktober, 2021 Näringsdepartementet, liksom branschorganisationen Teknikföretagen, bedömer att det riktiga genombrottet för 3D-printing kommer inom de närmaste tre åren och därför utbildar Yrkeshögskolan i Eslöv sedan 2016 3D-printingspecialister på eftergymnasial nivå Lärportalen lanserades 2020 och erbjöd först utbildningar till företag och anställda inom industrin. Nu öppnas möjligheten upp för anställda inom besöksnäringen och fler utbildningar riktade till besöksnäringen fylls på efterhand. Utbildningarna är gratis för dem som deltar. Om kompetens.n

Teknikföretagen lär unga om digital kommunikation - Dagens P

Portalen tillhandahåller ett brett utbud av kvalitetssäkrade utbildningar som möter arbetsmarknadens kompetensbehov och fungerar dessutom som ett forum för vd på Teknikföretagen För att du ska få den kompetens som efterfrågas är teknikprogrammet utformat i nära samarbete med de regionala teknikföretagen. Design och produktutveckling Inom inriktningen design och produktutveckling kommer du lära dig om hur man designar, konstruerar och producerar en produkt, från första idén till en färdig produkt Teknikföretagen vill tillsammans med Konkurrensverket samt Sveriges Kommuner och Landsting minska osäkerheten kring tidig dialog. Konkret processtöd ska göra svenska upphandlare lika dialogbenägna som de norska kollegerna. Till utbildningar. Guide - upphandla moduler Teknikcollege är en riksomfattande satsning som initierats av bland annat Industrirådet och syftet är att öka attraktiviteten och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Det är en plattform för att certifiera tekniska utbildningar och genom det möta företagens framtida behov av kompetens

Interteks utbildningar Som medlem får ni 15 % rabatt på utbildningar hos vår medlem Intertek Academy. Övriga rabatter via Teknikföretagen Plus Ni har även tillgång till ett stort antal medlemsförmåner i och med att organisationen har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper Genom att skapa attraktiva utbildningar får fler upp ögonen för teknikutbildningar. Därför går vi nu in och stöttar Teknikcollege i Dalarna och vi är glada att välkomna Ingrid Saksvik till organisationen, säger Klas Wåhlberg, vd för arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagen Prisad Youtubesatsning tillbaka i nytt format - Teknikföretagen ser en Therese-effekt mån, sep 11, 2017 07:00 CET. Teknikföretagen fortsätter att samarbeta med inflytelserika Youtube-profiler i syfte att attrahera fler tjejer till tekniska utbildningar Utbildningar. 2020 jan Unionen - Arbetsrätt för chefer. 2020 jan Unionen - Personligt Ledarskap 2017-2017 IHM 2004 nov Teknikföretagen (Praktisk Arbetsrätt, 2-dagars kurs) 2001 hösten Examen IHM Projektledning i Malmö (advanced certificate = 8 credits) 1999 våren.

Magasin t: - IBM erbjuder kostnadsfri utbildnin

Trots stora insatser är det obalans mellan tjejer och killar på tekniska utbildningar. På internationella kvinnodagen den 8 mars lyfter LiU tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Sveriges ingenjörer och Teknikföretagen upp frågan Hack the World Challenge är igång! Teknikföretagen fortsätter att samarbeta med inflytelserika Youtube-profiler i syfte att attrahera fler tjejer till tekniska utbildningar. Igår släpptes den första.. Vad behöver svensk industri för att stärka sin konkurrenskraft i ett hållbart samhälle de närmaste 10-15 åren? Det är frågan som behandlas i Färdplan - Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft, ett projekt drivet av RISE i samarbete med Teknikföretagen och Vinnova Gamla processer utmanas och den tekniska utvecklingen skapar nya förutsättningar för konkurrenskraft och hållbar transformation. RISE, Vinnova och Teknikföretagen har, tillsammans med industrin tagit fram en färdplan för att visa vilka nya möjliggörande teknologier och förmågor som kommer att vara viktiga för Sverige och svensk industri 210 YH-poäng, distans, 75% studietakt. Utbildningens mål Utbildningen syftar till att ge dig de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som 3D-printingspecialist med inriktning mot design, konstruktion och produktion. Du får en bred utbildning som ger dig möjlighet att verka i en rad olika branscher som idag använder tekniken,..

Video: Teknikföretagen - akademssr

Teknikföretagen: Kompetensbristen vår viktigaste fråg

Registrera dig. Ny i industrin är en webbutbildning för alla nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin.Den ökar medvetenheten om risker och säkerhet, hur man ska skydda sig, vem man kan fråga och hur man är en bra kollega Executive Master of Leadership & Management ger dig en unik möjlighet att utveckla dig själv och ditt ledarskap för att bättre kunna möta de allt högre kraven som ställs på dig i din roll som chef och ledare utbildningar och yrken inom teknikindustrin. Vi håller workshops och föreläsningar runt om i Sverige och tar fram informationsmaterial, webbsajter och filmer. • Teknikföretagen arbetar tillsammans med industrins andra arbetsgivarorganisationer och fack inom Teknikcollege för att stärk

Magasin t: - Rolig matematik för bättre självförtroende

Varje resa börjar med ett steg. Vi erbjuder flera olika utbildningar på färden mot Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Börja med en kort utvecklingslabb eller heldags grundkurs.För er som är redo att leda ett förändringsarbete på er arbetsplats finns våra coachutbildningar.. Utbildningarna inom UUA är kostnadsfria Teknikföretagen har tidigare försökt locka niondeklassare och gymnasieelever till tekniska utbildningar men inte lyckats vända trenden. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och. Under 2019 arrangeras Vera Roadshow på tolv högskolor och universitet med tekniska utbildningar i Sverige. Initiativtagare är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen I samtliga ämnen finns exempel på utbildningar och kurser med mycket få studenter. Inget av lärosätena har någon undre gräns för att ge en kurs. Sammantaget gör det att många av de kärnkurser i ämnet som här beräknats inte går ihop ekonomiskt. ↑ Yrkesutbildning för industriell utveckling. Teknikföretagen. 2011 IDC tipsar. IDC tipsar: Informationssäkerhetsdagen 2020. ASSAR Industrial Innovation Arena / online. Tisdagen den 27 oktober kl. 10:00 - 15:00. Anmäl hä

Lärportal för industriföretag - Tillväxtverke

Teknikföretagen har gjort undersökningen för att se hur dessa utbildningar motsvarar de behov som dagens företag har av välutbildad personal. II. METOD Undersökningen innehåller följande moment: IV. Per Fagrell, Industriell utveckling, Teknikföretagen. Tel +46 8 782 09 86, e-post per.fagrell@teknikforetagen.s Start / Utbildningar / Teknikprogrammet De särskilda rekommendationerna för Västra Götaland gäller till och med 6 juni Polhemsgymnasiets teknikprogram är kvalitetssäkrat och certifierat av Teknikföretagen via svenska teknikcollegerådet som utbildning inom Teknikcollege Göteborgsregionen (TCGR). Fillist

För teknikföretagens överlevnad är det nödvändigt att

 1. Teknikföretagen. teknik. tekniska utbildningar. tekniskt gymnasium. tjejer som vill gå teknik. MEST LÄSTA. Lesjöfors bygger nytt i Tyskland De ökar kapaciteten för fordonskund FlexQube får order på 500 vagnar Rekordhög.
 2. Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3 800 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Teknikföretagen i samverkan med Unionen har fått stöd från Europeiska Socialfonden att genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt för tillväxtföretag i Stockholms län
 3. Biologiska Yrkeshögskolan i Skara får klartecken att driva 6 av de 7 utbildningar man ansökt om. Det meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) under tisdagen. Av utbildningarna som beviljats är fem befintliga utbildningar som man får fortsatt förtroende att driva vidare. Till det kommer i år också en ny utbildning - Kvalificerad servicetekniker inom lantbruk
 4. iserien Therese testar teknik med Youtube-stjärnan Therese Lindgren

Under 2019 arrangeras VERA ROADSHOW på tolv högskolor och universitet med tekniska utbildningar i Sverige. Bakom initiativet som ska inspirera fler kvinnor till att bli ingenjörer, står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen. Vera Roadsho Årets Teknikutbildning är Teknikföretagens utmärkelse för att uppmuntra och belöna framstående teknikundervisning samt tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Teknikföretagen satsar sammanlagt 50 miljoner kronor under två femårsperioder, 2004-2008 och 2009-2013, för att lyfta teknikämnet och den tekniska utbildningen i Sverige

Utbildning - Yrkeshögskola

Teknikföretagen: Klimatet kräver elektrifiering - så klarar Sverige omställningen men också genom att skapa nya utbildningar på yrkeshögskolor, högskolor och gymnasium som är anpassade efter industrins nya behov. Du kanske även vill läsa om det här AMS-utbildningar är för dåliga. Lyssna från tidpunkt: - AMS har för lite praktik ute på företagen, säger Johan Ancker som är chef för industriell utveckling vid Teknikföretagen Det är därför utmärkt att styrelsen för Teknikföretagen påtalar betydelsen av så kallat tekniskt basår i en debattartikel i DN (4/8). Basåret ger dem som saknar förkunskaper från gymnasiet behörighet till tekniska högskoleutbildningar och är en av landets mest sökta utbildningar

Samarbeten & nätverk | Swedish Labtech

Gymnasieskolans utbud matchar inte arbetsmarknadens beho

På uppdrag av Teknikföretagen har Ungdomsbarometern undersökt vad som ligger bakom ungas framtidsval. Inom ramen för Ungdomsbarometern 2015/2016 fick 4000 tjejer frågor kopplade till temat teknikintresse, och på frågan Varför tror du att tjejer väljer tekniska utbildningar och yrken i lägre utsträckning än killar? var svaren, inte helt oväntat, kopplade till normer RE- SKILL - UP- SKILL. - KOMPETENSUTVECKLING SOM GÖR SKILL NAD. På kompetens.nu finns ett urval av högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från industrin, besöksnäringen och transportnäringens behov. När den inskickade intresseansökan har godkänts finns över 5 000 kostnadsfria kurser och utbildningar. Teknikföretagen lär unga om digital kommunikation. Teknikdygnet. 28 maj, 2020. I rådande coronatider har videosamtalen ökat explosionsartat och nu vill Teknikföretagen utbilda den yngre generationen om nya kommunikationsmedel. Branschorganisationens bok 10 lektioner i teknik får nu ett extra kapitel om digital kommunikation Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras. 2. Parterna bakom Teknikcollege Bakom konceptet står Industrins parter i samverkan: Teknikföretagen, IF Metall

Utveckla företagets kompetens med kostnadsfria utbildninga

Nationalekonomprogrammet, 180 högskolepoäng, leder till en ekonomie kandidatexamen och ger dig djupa kunskaper i nationalekonomi samtidigt som du får arbetsmarknadsrelevanta kunskaper i företagsekonomi, juridik och statskunskap. Under de första fyra terminerna läser du obligatoriska kurser i mestadels nationalekonomi men även. Teknikföretagen. Åsikterna i inlägget är debattörens egna. Var finns Tinder i utbildningssverige - där unga och arbetslösa kan hitta utbildningar som leder till jobb Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad. Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. Detta görs bland annat genom att studera strömmarna genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt utbildningskravens förändringar på olika delar av. Tisdagen den 12 september kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets tredje kvartal. Undersökningen omfattar uppgifter från 534 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 615 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent på export. / Teknikföretagen

För att Sverige ska konkurrera i framtiden behövs ett förtroendefullt samarbete mellan näringsliv, fack och stat, skriver Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister, Anders Ferbe, ordförande IF Metall, Åke Svensson, vd Teknikföretagen.. För att svenska företag ska kunna växa och bidra till vårt gemensamma välstånd behövs människor med rätt kvalifikationer Teknikföretagen - Tillverkande industri, bilindustri, elektronik, telekommunikation, datateknik, optik och maskintillverkning med flera. Genom seminarier och regelrätta utbildningar täcker vi in branschernas behov av ny kunskap såväl som generella ledarskapsfrågor

Tre kompletterande utbildningar startar i vår Ingenjöre

Spännande guide från Teknikföretagen om ungas intresse för teknik och hur vi får fler unga att söka sig till tekniska utbildningar Åke Svensson, VD för Teknikföretagen, hoppas på att satsningen ska leda till att fler väljer att läsa tekniska utbildningar på både högskola och gymnasium: - Vi är otroligt glada över.

Teknikföretagen försöker därför inspirera ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet att välja tekniska utbildningar och yrken. Till sin hjälp har man en av Sveriges största youtubers; en 29-årig superstjärna som brinner för frågan Lernia, Teknikföretagen, 12: Kompetensarena Stockholm - Region Regionalt kompetensråd för Industri/Teknik Är under uppstart 2021 inom ramen för projektet Teknikcollege Region Stockholm Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Kompetensarena Stockholm - Region Arbetsgrupp Validering Samverkan och samsyn/ samaktiviteter Teknikcollege skapar bättre teknikutbildningar. Kommuner, skolor och näringsliv samverkar för att säkerställa kompetensförsörjningen för teknikföretagen i nordöstra Skåne genom projektet Framtidens teknikutbildningar. I slutänden gynnas både näringslivet, den enskilde och tillväxten i regionen. Svenska teknik- och. Nytt år betyder ofta förändringar kring lagar och regler. Aktuellt nästa år blir bland annat föräldraförsäkringen, LAS och den psykosociala arbetsmiljön - lagförslag som utarbetas 2021 men blir verklighet först 2022. Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog guidar oss kring det både du som arbetsgivare och arbetstagare bör ha koll på

Linköpings universitet (LiU) bjuder tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) in till en kreativ eftermiddag med diskussion och inspiration kring hur vi kan locka fler tjejer att välja tekniska utbildningar och yrken. Eventet ingår i Vera-projektets roadshow mellan svenska lärosäten under 2019 Foto: Teknikföretagen . Sex av de sju utbildningar som BYS ansökt att få driva vidare har nu fått klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och innebär ett fortsatt förtroende för skolan. - Att vi beviljas en så stor del av de utbildningar vi sökt visar att vi är en etablerad utbildningsaktör inom de gröna näringarna

Standardavtal och mallar är viktiga verktyg för att uppnå balanserade villkor, minskade transaktionskostnader och stabila juridiska förutsättningar för affärsverksamheten. Innovationsföretagen arbetar aktivt med att ta fram, utveckla och stärka standardavtal och mallar inom våra branscher. Vi verkar också för att: öka förståelsen för vikten av balanserade avtalsvillkor öka. DN Debatt. Satsa på tekniskt basår så att fler kvinnor blir ingenjörer. Interna dokument från KTH visar att kvinnor som läser basåret i snitt klarar av utbildningen bättre än.

Ny lärportal för kompetenshöjning inom industrin

I ett samarbete mellan Vinnova, Myndigheten för yrkeshögskolan och Tillväxtverket samt Teknikföretagen, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer är ambitionen att lärportalen ska utvecklas till ett öppet nationellt ekosystem för digitala utbildningar för att underlätta det livslånga lärandet, riktad till såväl stora som små och medelstora företag Under 2019 arrangeras Vera Roadshow på tolv högskolor och universitet med tekniska utbildningar i Sverige. Initiativtagare är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen. Sveriges första kvinnliga ingenjör Vera Sandberg är den stora förebilden när vi firar Vera 100 år torsdagen.

Onlineutbildningar finns det mängder av. Även för dig som inte är beredd att offra stora summor på din kompetensutveckling. På de här sajterna kan du plugga på distans helt gratis Kompetensförsörjning på Teknikföretagen. Per ger sin syn på ingenjörsrollen nu och i Hos oss kan du gå YH-utbildningar inom teknik och IT som ger dig bra jobb. Utbildningarna är mellan 1 och 2 år och är gratis för den studerande samt ger rätt till studiemedel via CSN

INSTÄLLT: Internationell utblick: Brexitdramats andra aktGunnar Elmroth, författare på IUC Z-GROUP

Teknikföretagen 3 • 4000 medlemsföretag • Fordon, maskiner, verktyg, Produktion2030: Civilingenjör 4.0 - utvecklar utbildningar Education Area Smart Products and Industrial Internet of Things Cyber Physical Systems and Digital Twins Connectivity, 5G and Cloud Communication Autonomous Robot Teknikföretagen investerar för att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar mellan 8-18 år genom att bli huvudsponsor till den ideella föreningen Hello World! Hello World! är en ideell förening som genom sommarläger och meetups på helger uppmuntrar och sprider intresse och kunskap om naturvetenskap, teknik och konst med digitala verktyg Snabbare väg till arbetstillstånd för medlemmar i Teknikföretagen Teknikföretagen bistår medlemsföretag med ansökan om arbetstillstånd för s.k. tredjelandsmedborgare, dvs. individer som kommer från länder utanför EU/EES och Schweiz och som söker tillstånd för att arbeta i Sverige Teknikföretagen delar ut 1,5 miljoner kronor till en högskola som kan visa upp ett väl fungerande samarbete med företag Teknikens betydelse för samhällsutvecklingen kan inte överskattas. Sådana utbildningar med hög kvalitet behövs för att vi sk RISE Research Institutets of Sweden blir medlem i Teknikföretagen. Medlemskapet innebär att de drygt 2 700 medarbetarna på RISE kommer omfattas av Tekniktjänsteavtalet. - Jag är glad att kunna välkomna RISE till Teknikföretagen

 • Bästa aktier First North.
 • Ethereum bitcointalk.
 • Skype roadmap.
 • RegioBank rekening openen kind.
 • EToro Bahamas.
 • Volvo On Call API.
 • Film over crypto Videoland.
 • Tx hash.
 • Best automated Bitcoin trading platform.
 • Is goud kopen verstandig 2021.
 • Vad är en handling.
 • Circa hotel room service.
 • Fladdrande ljud i örat.
 • Apl Skolverket.
 • Möbeldesign Malmstens.
 • JugendNotmail Erfahrungen.
 • ALF Utvärdering.
 • Uptrennd review.
 • Bitcoin Evolution UK.
 • Orbital Energy CEO.
 • Flatex ansicht ändern.
 • Bitcoin Gewinn versteuern Schweiz.
 • What has happened to Roger Federer.
 • Bekämpa trips.
 • Cigoteket.
 • Gratis rabattkoder.
 • Wave trend momentum Oscillator.
 • Two way sensitivity analysis Excel.
 • Primärsida sekundärsida.
 • CryptoKitties cooldown.
 • Lidl Hushållspapper.
 • Boat tour como.
 • Espo yahoo finance.
 • Lediga bostäder Höör.
 • TW Aktie.
 • Who owns CSGOEmpire.
 • MRI brain infarct images.
 • Fidelity Magellan ETF holdings.
 • How much is Martin Lewis worth.
 • Casino bonus utan insättning.
 • Holmen aktie utdelning.